Grupy

Kierownicy grup:

Grupa 1 ks. Marcin Wojtasik
Grupa 2 ks. Marcin Majsik
Grupa 3 ks. Radosław Krych
Grupa 4 ks. Paweł Bogusz
Grupa 5 ks. Marcin Pietrzyk
Grupa 6 ks. Bogumił Kucyk
Grupa 7 ks. Piotr Niedzielski, o. Zbigniew Ziętek
Grupa 8 o. Stanisław Ziemiński OFM Conv
Grupa 9 ks. Rafał Balcerek

Możliwość komentowania jest wyłączona.