Pielgrzymka Duchowa

Drodzy Pielgrzymi Duchowi!

Pod hasłem JESTEŚMY ŻYWĄ KORONĄ MARYI rozpoczniemy 92. Pieszą Pielgrzymkę Łódzką na Jasną Górę. Kierowani głosem i szczególnym w tym roku zaproszeniem Kościoła – IDŹCIE I GŁOŚCIE przeżywać będziemy kolejne rekolekcje w drodze. Udziałem w uroczystości odpustowej, a zarazem centralnej uroczystości jubileuszowej 300-lecia Koronacji Wizerunku Jasnogórskiego dopełnimy nasze rekolekcje. Pomocą w naszym pielgrzymowaniu i wsłuchiwaniu się w głos Maryi będzie z pewnością 100. rocznica objawień Fatimskich. Chlebem i pokrzepieniem swojego świadectwa będzie nam służyła w drodze postać św. Brata Alberta Chmielowskiego, patrona tego roku.

Jak co roku jestem przekonany, że wielkim skarbem naszej łódzkiej pielgrzymki są pielgrzymi duchowi. Serdecznie dziękuję za taką formę uczestnictwa i dar modlitwy. Zachęcam w tym roku do szczególnego uczestnictwa w pielgrzymce przez odmawianie modlitwy przygotowanej na jubileusz koronacji:

Bogurodzico Dziewico Maryjo,

nasza Matko i Królowo,

wyniesiona na wyżyny nieba.

Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.

Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji

Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił

w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga,

Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania

oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim.

Niech nasze przemienione życie stanie się

żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.

Chcemy z naszymi duchowymi darami

stanąć w bliskości Boga

i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.

Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości,

żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą

uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen

Za pomocą strony internetowej www.pielgrzymka.lodz.pl można będzie korzystać z rozważań przygotowanych na tegoroczną pielgrzymkę.

Ks. Łukasz Tarnawski

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej

 

Każdy, kto pragnie być wpisany do KSIĘGI DUCHOWYCH PIELGRZYMÓW Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej może to uczynić poprzez:

- przesłanie na adres Pielgrzymki swojego zgłoszenia, podając: imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania

oraz swój wiek,

- osobiste zgłoszenie się w kościele

Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi przy ulicy Łąkowej 40 od 12 do 20 sierpnia w godzinach od 10-12 i 16-18 (z wyjątkiem niedziel i świąt),

- w swojej Parafii pytając o to Duszpasterzy,

Także i w tym roku za wszystkich uczestników grupy duchowej będzie odprawiona Msza św. na zakończenie Pielgrzymki 27 sierpnia o godz. 18:00 w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi przy ul. Łąkowej 40, na którą wszystkich SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 Adres Pielgrzymki:

PIESZA PIELGRZYMKA ŁÓDZKA

SEKRETARIAT

ul. ks. I. Skorupki 5, 90-458 Łódź

oraz Internetowy: www.pielgrzymka.lodz.pl

 

Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do:

1. codziennego uczestnictwa we Mszy świętej oraz przyjmowania Komunii św.,

 2. modlitwy różańcowej

(odmawiając część różańca przypadającą na dany dzień),

3. modlitwy w intencji swojej rodziny, by szczególnie trudne sprawy były z ufnością oddane Jezusowi Miłosiernemu i Jego Matce, Królowej Rodzin,

4. podjęcia postanowienia w intencji Kościoła, by młodzi ludzie odpowiedzieli na głos Boga, który powołuje ich do kapłaństwa i życia zakonnego,

5. duchowej łączności w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Za modlitwę i wszelkie przejawy dobroci serdeczne Bóg zapłać.

PLAN PIELGRZYMKI

21 sierpnia

6:00 – Msza św. na rozpoczęcie w kościele MB Zwycięskiej

7:30 – wyjście grup

9:45 – postój w Łaskowicach

11:40 – postój w Pabianicach

14:25 – postój w lesie

ok. 16:30 – wejście na nocleg

19:30 – nabożeństwo pokutne

22 sierpnia

6:30 – Msza św. w Dłutowie

8:00 – wyjście grup

9:30 – postój w Drużbicach

12:00 – postój na targowicy

14:30 – postój w Grocholicach

ok. 17:30 – wejście na nocleg

20:00 – Apel Jasnogórski

23 sierpnia

6:30 – Msza św. w Łękawie

9:30 – postój w Łękińsku

12:00 – postój w Lgocie Wielkiej

15:45 – postój w Woli Wiewieckiej

17:30 – wejście na nocleg

20:00 – nabożeństwo wieczorne i Apel Jasnogórski

24 sierpnia

5:15 – wyjście grup

6:50 – postój w lesie

9:00 – postój w Cykarzewie

11:40 – postój w Lubojnej

15:15 – wejście na Jasną Górę

19:00 – Msza św. przed Szczytem Jasnogórskim

21:00 – Apel Jasnogórski

25 sierpnia

9:00 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej

10:00 – Droga Krzyżowa

15:00 – spotkanie młodzieży

21:00 – Apel Jasnogórski

26 sierpnia

11:00 – Suma Odpustowa

21:00 – Apel Jasnogórski

27 sierpnia

18:00 – Msza św. na zakończenie Pielgrzymki

w Sanktuarium MB Zwycięskiej w Łodzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.