O Pielgrzymce

Piesza Łódzka Pielgrzymka na Jasną Górę po raz pierwszy wyruszyła w 1926 roku i odtąd zawsze udaje się na Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

„Stworzycielu Duchu, przyjdź!” – pod takim hasłem będziemy w tym roku pielgrzymować do naszej Matki na Jasną Górę.

94. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę rozpoczyna się 21 sierpnia Mszą św. o godz. 6.00 przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi przy ul. Łąkowej 40.

Pielgrzymka jest formą rekolekcji odprawianych w drodze. Dlatego zachęcamy, aby każdy kto tylko może, pojednał się z Bogiem i drugim człowiekiem. Dla tych, którzy przed pielgrzymką nie przystąpią do sakramentu pokuty, pierwszego dnia, po przyjściu do Dłutowa i Wadlewa celebrowany będzie sakrament pojednania. Ze spowiedzi można również skorzystać na pątniczym  szlaku. Wystarczy poprosić pielgrzymującego kapłana o sakrament spowiedzi.

Na Jasną Górę pielgrzymujemy w 9 grupach. Grupa „5″ jest grupą milczenia. Idący w niej uczestniczą we wspólnych modlitwach, słuchają rozważań, a poza tym zachowują milczenie. W „5″ można iść cały czas, jeden dzień lub jeden odcinek. Pielgrzymowanie w tej grupie można rozpocząć i zakończyć jedynie na postojach. Nie wolno dołączać się do grupy w drodze.

Integralną grupą Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej jest Grupa 10 – duchowego pielgrzymowania. Do pielgrzymowania duchowego zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w 92. PPŁ. Duchowi pielgrzymi otrzymują informacje o datach, godzinach mszy św. i nabożeństwach liturgicznych oraz zadania do wypełnienia każdego dnia.

O noclegi, żywność i inne potrzeby osobiste zabiegamy indywidualnie. Dużo przydatnych informacji znajduje się w ABC Pielgrzyma. Na pielgrzymce panuje atmosfera wzajemnej pomocy – ludzie często dzielą się posiłkami i pomagają nowicjuszom znaleźć miejsce do spania. Odnośnie noclegów w drodze – bardzo polecamy zabrać namioty. Przy kościołach jest sporo miejsca, gdzie można swobodnie rozłożyć namiot. A potem w nim spać.

Dolegliwości zdrowotne prosimy bezzwłocznie zgłaszać sąsiadowi, pielęgniarce w grupie lub lekarzowi. Na postojach możemy skorzystać z punktu sanitarnego oznaczonego flagą PCK. Pielgrzymce towarzyszy karetka pogotowia.

Rzeczy znalezione składamy w punkcie: INFORMACJA. Tu również zgłaszamy swoje zguby. W Częstochowie (25 i 26 sierpnia) punkt ten będzie czynny przed Domem Pielgrzyma w godz. 16.30-18.00.

Jeżeli na miejscu odpoczynku jest kościół, udajemy się wraz z całą grupą na krótką adorację Najświętszego Sakramentu, zanim zaczniemy odpoczywać podczas postoju.

Pielgrzymujemy, mając na widocznym miejscu znaczek pielgrzyma oraz podpisaną legitymację pielgrzyma (strona 4). Zwracamy na to szczególną uwagę nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat – zdarzyło się kilkakrotnie, że osoby pielgrzymujące nie zapisały się na pielgrzymkę i nie były ubezpieczone, o czym dowiedzieliśmy się dopiero podczas interwencji szpitalnych po zasłabnięciach. ZAWSZE UDZIELAMY POMOCY. Chcemy jednak korzystać z ubezpieczenia, które pokrywa koszty interwencji. Dlatego prosimy – na co dzień noś znaczek, w razie potrzeby pokaż podpisaną legitymację – wtedy wiemy, że zapisałeś się na pielgrzymkę.

Pielgrzymkę kończymy 27 sierpnia. W tym dniu gromadzimy się na Mszy świętej w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej o godzinie 18.00.

Warto z góry nastawić się na: zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne. Może się też zdarzyć, że z wielu różnych względów zmuszeni będziemy podjąć decyzję przerwania pielgrzymki i powrotu do domu (zdrowie, sytuacja rodzinna itp.). Potraktujmy to wtedy, jako wolę Bożą i pamiętajmy, że taka decyzja jest aktem odwagi i odpowiedzialności. Jednak nie należy się zniechęcać, zalecamy postawę zaufania Bogu oraz otwartości na Jego działanie.

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!

Możliwość komentowania jest wyłączona.