Program

Ogólny program

98. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę

 

21 sierpnia 2023

6:00 ‐ Msza św. na rozpoczęcie

w kościele MB Zwycięskiej

7:30 ‐ wyjście grup

9:45 ‐ postój w Łaskowicach

11:40 ‐ postój w Pabianicach

14:25 ‐ postój w lesie

ok. 16:30 ‐ wejście na nocleg

19:30 ‐ nabożeństwo pokutne

22 sierpnia 2023

6:30 ‐ Msza św. w Dłutowie

8:00 ‐ wyjście grup

9:30 ‐ postój w Drużbicach

12:00 ‐ postój na targowicy

14:30 ‐ postój w Grocholicach

ok. 17:30 ‐ wejście na nocleg

20:00 ‐ Apel Jasnogórski

23 sierpnia 2023

6:30 ‐ Msza św. w Łękawie

9:30 ‐ postój w Łękińsku

12:00 ‐ postój w Lgocie Wielkiej

15:45 ‐ postój w Woli Wiewieckiej

17:30 ‐ wejście na nocleg

20:00 ‐ nabożeństwo wieczorne

i Apel Jasnogórski

24 sierpnia 2023

5:15 ‐ wyjście grup

6:50 ‐ postój w lesie

9:00 ‐ postój w Cykarzewie

11:40 ‐ postój w Lubojnej

15:15 ‐ wejście na Jasną Górę

19:00 ‐ Msza św.

przed Szczytem Jasnogórskim

21:00 ‐ Apel Jasnogórski

25 sierpnia 2023

9.00 - Msza święta w kaplicy Matki Bożej

10.30- Droga Krzyżowa na wałach

15:00 Spotkanie młodzieży (sala ojca Kordeckiego)

18:00 Projekcja filmy „Jasna Góra bez tajemnic”

20:00 Projekcja filmy „Jasna Góra bez tajemnic”

 

26 sierpnia 2023

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

11.00 – Suma odpustowa 

27 sierpnia 2023

18.00 – Msza św. na zakończenie pielgrzymki (kościół MBZ)

Możliwość komentowania jest wyłączona.