Program Dnia

Szczegółowy program poszczególnych dni 94. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej 

21 sierpnia 2019 (środa)

6.00 – Msza św. w kościele MB Zwycięskiej

7.30 – wyjście grupa 1 (10.20), 4 (7.40), 5 (7.50), 2 (8.00), 3 (8.10), 6 (8.20),  7 (8.30), 8 (8.40), 9 (8.50)

9.10 – Chocianowicka-Pabianicka

9.45 - Łaskowice

10.20 – wyjście 1 (10.20), 4 (10.30), 5 (10.40), 2 (10.50), 3 (11.00), 6 (11.10), 7 (11.20), 8 (11.30), 9 (11.40)

11.40 – Pabianice

12.45 – wyjście 4 (12.45), 5 (12.55), 1 (13.05), 2 (13.15), 3 (13.25), 6 (13.35), 7 (13.45), 8 (13.55), 9 (14.05)

14.25 – las (chleb za drobną opłatą)

14.55 – wyjście 4 (12.45), 5 (15.05), 1 (15.05), 2 (15.25), 3 (15.35), 6 (15.45), 7 (15.55), 8 (16.05), 9 (16.15)

 16.40 – Dłutów (nocleg dla grup 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)

16.50 – las (dla grup idących do Wadlewa)

17.10 – wyjście 4 (17.10), 5 (17.20)

17.10 – Leszczyny (nocleg dla grupy 8 )

17.55 – Wadlew (nocleg dla grup 4, 5)

19.30 – nabożeństwo pokutne w Dłutowie i Leszczynach

20.15 – nabożeństwo pokutne w Wadlewie

Bagaż należy złożyć przed Mszą w odpowiednim miejscu w zależności od noclegu grup: 1, 2, 3, 6, 7, 9 – Dłutów, 4 i 5  - Wadlew,
8 – Leszczyny.

22 sierpnia 2019 (czwartek)

5.30 – Msza św. w Dłutowie dla grup 1, 2, 3

7.10 – wyjście 1 (7.10), 2 (7.20), 3 (7.30)

6.30 – Msza św. w Dłutowie dla grup 6, 7, 9

8.00 – wyjście 6 (8.00), 7 (8.10), 9 (8.30)

6.30 – Msza św. w Leszczynach dla grupy 8

7.45 – wyjście grupy 8 (7.45)

7.00 – Msza św. w Wadlewie dla grup 4 i 5

8.55 – wyjście 4 (8.55), 5 (9.05)

9.30 - Wadlew (postój dla grup 8, wyjście 10.00)

9.30 - Drużbice (chleb za drobną opłatą przy wyjściu z kościoła)

10.30 – wyjście 1 (10.30), 2 (10.40), 3 (10.50), 4 (11.00), 5 (11.10), 6 (11.20), 7 (11.30), 8 (11.40), 9 (11.50)

12.15 – targowisko 

13.00 – wyjście 1 (13.00), 2 (13.10), 3 (13.20), 4 (13.30), 5 (13.40), 6 (13.50), 7 (14.00), 8 (14.10), 9 (14.20)

13.45 – przejście przez Bełchatów

14.25 – Grocholice

15.20 – wyjście 1 (15.20), 2 (15.30), 3 (15.40), 4 (15.50), 5 (16.00), 6 (16.10), 7 (16.20), 8 (16.30), 9 (16.40)

17. 10 - Łękawa przy kościele (nocleg dla grup 1, 2, 3)

17.40 –  Łękawa-Chojna (nocleg dla grup 4 i 5)

18.10 – Zawadów (nocleg dla grup 7, 8, 9)

17.10 – Wólka  Łękawska (nocleg dla grupy 6)

20.00 – Apel Jasnogórski w miejscu noclegu

Punkt medyczny w miejscu noclegu Księdza Kierownika grupy oznaczony napisem bądź flagą PCK. Bagaż i nocleg poszczególnych grup:  Łękawa – 1, 2 i 3, Chojna – 4 i 5, Chojna, 6 – Wólka, 7, 8 i 9 – Zawadów.

23 sierpnia 2019 (piątek) 

5.45 – Msza św. w Łękawie dla grup 1, 2, 3

6.00 – wyjście z Zawadowa grupy 7 (6.00), 8 (6.05), 9 (6.10)

6.00 – Msza  św. w Wólce Łękawskiej dla grupy 6

6.20 – Msza św. w Chojnej dla grup 4 i 5

7.00 – Msza św. w Łękawie dla grup 7, 8, 9

7.00 – wyjście z Wólki grupy

7.05 - wyjście z Łękawy  grup 1 (7.05), 2 (7.15), 3 (7.25)

7.40 – wyjście z Chojnej grup 4 (7.40) i 5 (7.50)

8.15 – wyjście z Łękawy grup 7 (8.15), 8 (8.20) i 9 (8.25)

8.30 – las – postój dla grupy ļ

9.00 – wyjście grupy 6 po przejściu grupy 5

9.30 - Łękińsko przy kościele

10.15 – wyjście grup 1 (10.15), 2 (10.25), 3 (10.35), 4 (10.45), 5 (10.55), 6 (11.05), 7 (11.15), 8 (11.25), 9 (11.35)

12.00 – Lgota Wielka przy kościele (chleb za drobną opłatą przy wyjściu z kościoła)

13.00 – wyjście grup 1 (13.00), 2 (13.10), 3 (13.20), 4 (13.30), 5 (13.40), 6 (13.50), 7 (14.00), 8 (14.10), 9 (14.20)

14.50 – Wola Wiewiecka

15.40 – wyjście grup 1 (15.40), 2 (15.50), 3 (16.00), 4 (16.10), 5 (16.20), 6 (16.30), 7 (16.40), 8 (16.50), (17.00)

17.30 – Brzeźnica Nowa (nocleg dla grup 4, 5 i 6, bagaże do odbioru przy kościele i plebani)

17.30 – Brzeźnica Stara (nocleg dla grup 1, 2, 3, 7, 8  i 9, bagaże dla wszystkich grup za kaplicą)

20.00 – Nabożeństwo

24 sierpnia 2019 (sobota)

5.15 – wyjście z Brzeźnicy Starej grup 1 (5.15), 2 (5.25), 3 (5.35), 7 (6.15), 8 (6.25), 9 (6.35)

5.25 – wyjście z Brzeźnicy Nowej 4 (5.25), 5 (5.35), 6 (5.45)

6.50 - las (chleb za drobną opłatą)

7.30 – wyjście 1 (7.30), 2 (7.40), 3 (7.50), 4 (8.00), 5 (8.10), 6 (8.20), 7 (8.30), 8 (8.40), 9 (8.50)

8.55 – Cykarzew przy kościele

9.55  - wyjście grup 1 (9.55), 2 (10.05), 3 (10.15), 4 (10.25), 5 (10.35), 6 (10.45), 7 (10.55), 8 (11.05), 9 (11.15)

10.45 – Kokawa – „górka przeprośna” (co około 10 min.)

11.40 – Lubojna przy kościele

12.45 – wyjście grup 1 (12.45), 2 (12.55), 3 (13.05), 4 (13.15), 5 (13.20), 6 (13.25), 7 (13.30), 8 (13.35), (13.40)

14.00 – Kiedrzyń 

15.15 – wejście na Jasną Górę

19.00 – Msza święta przed Szczytem Jasnogórskim

Informacja pielgrzymkowa przy Domu Pielgrzyma czynna do godz. 17.00. O godz. 18.30 wyjeżdża do Łodzi autokar powrotny (zajmujący się na trasie podwożeniem między odcinkami). Jeśli zbierze się wystarczająco wielu chętnych, autokar pojedzie do Łodzi także po Mszy i Apelu ok. 21.30).

25 sierpnia 2019 (niedziela)

9.00 – Msza święta w kaplicy Matki Bożej

10.00 – Droga Krzyżowa na wałach

15.00 – Spotkanie młodzieży w sali ojca Kordeckiego

Informacja pielgrzymkowa czynna przy Domu Pielgrzyma w godz. 16.30 – 18.00.

26 sierpnia 2017 (niedziela)

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

11.00 – Suma odpustowa 

17.00 – Autokary powrotne do Łodzi (rezerwacja miejsc w informacji pielgrzymkowej do 24 sierpnia)

27 sierpnia 2019 (poniedziałek)

18.00 – Msza święta dziękczynna na zakończenie pielgrzymki (kościół MB Zwycięskiej)

Po Mszy w dolnym kościele spotkanie służb pielgrzymkowych i możliwość odbioru rzeczy zgubionych/znalezionych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.